141ο Eλληνικό Eρασιτεχνικό – Με πηδούσε ο γείτονας όσο εγώ μιλούσα με το γκόμενο